1993 – Am Wegweiser zum 7.Himmel – Other contributors